ΕΔΡΑ: ΕΕΥ

Η «ΕΔΡΑ» αντιλαμβάνεται τον εθελοντισμό ως μέσο έκφρασης, αλληλεγγύης και παροχής υποστήριξης, και την αναγκαιότητα της πολιτισμικής ανταλλαγής ως μέσο προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Σκοπός του φορέα είναι η προώθηση μιας νέας αντίληψης για τη ζωή που στηρίζεται στην κοινοτική εθελοντική προσφορά για τον νέο-ενήλικα, σε θέματα κοινωνικής ζωής και υγείας.

Η «ΕΔΡΑ» λειτουργεί ως φορέας αποστολής και υποδοχής ελλήνων και ξένων εθελοντών στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία» – ΕΕΥ (European Voluntary Service – EVS).  

Κωδικός πιστοποίησης (Erasmus Plus)   : 2014-1-EL02-KA110-001692 
Κωδικός πιστοποίησης YiA: 2013-GR-8 
Ως φορέας υποδοχής, από το 2005 έως σήμερα, η ΕΔΡΑ έχει φιλοξενήσει πάνω από 70 νέους από διαφορετικές χώρες και διαφορετικά περιβάλλοντα, και ταυτόχρονα έχει λειτουργήσει ως φορέας αποστολής για περισσότερους από 50 Έλληνες εθελοντές.

Η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (ΕΕΥ) , η οποία μέχρι και το 2013 εντασσόταν στο Πρόγραμμα της Ε.Ε. «Νέα Γενιά σε Δράση» (Youth in Action 2007-2013) , εντάσσεται πλέον στο Πρόγραμμα Erasmus+ 2014-2020 και παρέχει την ευκαιρία για εθελοντισμό σε νέους και νέες, έως 30 χρόνων, που θέλουν να συμμετέχουν σε διάφορες μορφές επιδοτούμενων εθελοντικών δραστηριοτήτων, τόσο εντός όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Το πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία», εποπτεύεται στην Ελλάδα από το ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (πρώην Ινστιτούτο Νεολαίας).

Στο πλαίσιο της ΕΕΥ, οι νέοι συμμετέχουν σε εθελοντική βάση, μεμονωμένα ή ομαδικά, σε μη κερδοσκοπικές δραστηριότητες και έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν δεξιότητες και ικανότητες σε ένα πλαίσιο μη – τυπικής μάθησης.
Η μη τυπική μάθηση αφορά τη μάθηση μέσω πράξης σε καθημερινές δραστηριότητες, είναι εθελοντική, προάγει την κοινωνική και ατομική ανάπτυξη των συμμετεχόντων και λαμβάνει χώρα εκτός του επίσημου προγράμματος σπουδών.

Κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας, οι εθελοντές έχουν:
  • Συνεχή υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια (π.χ. σεμινάριο προετοιμασίας, μέντορα, on the job training)
  • Διαμονή
  • Διατροφή
  • Μετακίνηση
  • Επίδομα το οποίο κυμαίνεται ανάλογα με την χώρα από 60 έως 150 ευρώ/μήνα
  • Ιδιωτική ασφάλεια που καλύπτει οποιαδήποτε περίπτωση ασθένειας

Τέλος, κάθε εθελοντής που λαμβάνει μέρος σε κάποιο πρόγραμμα της Νέας Γενιάς σε Δράση έχει δικαίωμα να λάβει ένα πιστοποιητικό YouthPass, το οποίο περιγράφει και επικυρώνει την εμπειρία της μη τυπικής και ανεπίσημης μάθησης.

Αν θέλεις και εσύ να γίνεις εθελοντής, επικοινώνησε μαζί μας:
Πρόσωπο επικοινωνίας: Έλενα Βάγγερ
Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ»  
Αισχύλου 5-7, Τ.Κ. 121 34, Περιστέρι
Τηλ. / Φαξ: (+30) 210 5913 826 / 210 5762 861
Email: edra.evs@gmail.com

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...